MUMS DESMIT GADI!

Pirms desmit gadiem – 2007.gada 10.martā notika Padomju spēkratu sekcijas (tagad Padomju tehnikas sekcija) dibināšanas sapulce. Pirmajā pasākumā sekcija apmeklēja Latvijas pilis un tajā piedalījās 33 ekipāžas. Tagad, pēc desmit gadiem, mēs tiekamies vēl kuplākā skaitā, lai nosvinētu mūsu desmit gadu jubileju Aizkrauklē, vienlaicīgi ar Aizkraukles novada svētkiem.


Šis desmitgades pasākums ir “iekritis” ne tajā veiksmīgākajā datumā, jo sakrīt ar Ikšķiles tirdziņu. Arī mūsu dzīvē korekcijas ienes pašvaldību vēlēšanas…
Lai mūsu dalībnieki varētu arī Ikšķilē atrast ko interesantu, uz pāris stundām piestāsim pie tirdziņa, stāvēšanai izvietojoties uz HES mola, kas ļaus uz mūsu mašīnām apskatīties no cita skatu punkta.’
Tā kā Aizkraukles novada svētki ir piesātināti ar dažādām aktivitātēm, tai skaitā, ātrumlaivu čempionātu Eiropas un nacionālajās klasēs, šoreiz īpašu programmu neveidojam.
Vakara pasākumā tiks godināti iepriekšējo desmit gadu aktīvākie un atraktīvākie sekcijas biedri un atbalstītāji. Ceram Jūs pārsteigt arī ar jauniem mūsu atribūtikas elementiem. Pēc ilgāka pārtraukuma notiks foto orientēšanās.
Svētdien, papildus Aizkraukles novada programmai, interesenti varēs piedalīties Edgara Liepiņa atceres pasākumā – koncertā Ikšķilē.

Plānotā pasākuma PTS DESMITGADES pasākuma plāns

Sestdiena, 27.maijs

9.00 – 9.30 Reģistrācija pie tirdzniecības centra “Kurši” Salaspilī
9.30 – 10.00 Ceļš uz Ikšķili
10.00 – 12.00 Ikšķiles senlietu kolekcionāru un restauratoru saieta apmeklējums
12.00 – 13.00 Ceļš uz Aizkraukli
13.00 – 13.30 Izkārtošanās Aizkrauklē mašīnu apskatei
13.30 – 14.00 Pusdienas
14.00 – 15.00 Aizkraukles novada svētku pasākumu apmeklējumi
15.00 – 15.30 Iekārtošanās Aizkraukles profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā
15.30 – 17.30 Aizkraukles novada svētku pasākumu apmeklējumi
17.30 – 18.30 Piedalīšanās Aizkraukles novada svētku parādes braucienā
19.00 – … PTS Desmitgades jubilejas pasākums

Svētdiena, 28.maijs

9.30 – 10.30 Brokastis
10.30 – … Aizkraukles novada svētku pasākuma apmeklējums pēc brīvas programmas
14.00 – 15.00 Edgara Liepiņa atceres pasākuma apmeklējums Ikšķilē
??.?? – Mājupceļš

REĢISTRĀCIJA

REĢISTRĀCIJA IR SLĒGTA

Dalības maksa:
EUR 20,00 sekcijas biedriem un līdzbraucējiem
EUR 40,00 citām personām, kā arī tiem sekcijas biedriem, kas nav samaksājuši biedru naudu par 2017.gadu.
Dalība pasākumā tiks apstiprināta pēc dalības maksas saņemšanas ar valdes paziņojumu. Prioritāte dalībai pasākumā ir sekcijas biedriem un uzaicinātajām personām.
Bērniem līdz 7 gadu vecumam par brīvu.
Pieteikumi jāiesūta un dalības maksa jāsamaksā līdz 2017.gada 15.maijam.
Pieteikuma formā un aktuālā informācija par PTS DESMITGADES pasākumu būs atrodama AAK mājas lapā.
Pasākuma organizatori patur tiesības atteikt dalību pasākumā gadījumos, ja pieteikums nav iesūtīts noteiktajā termiņā, nav samaksāta dalības maksa vai pieteiktais spēkrats neatbilst PTS standartiem.
Pasākuma plānā ir iespējamas izmaiņas.

Ar cieņu,
Jūsu Padomju tehnikas sekcijas valde

1 komentārs

  • Andris Timma 2017. gada 2. maijs

    Labvakar! kur’a bankas kont’a j’aieskaita dal’ibas maksa par 10 gadu jubilejas pas’akumu Aizkraukl’e?

    Atbildēt

Rakstīt atbildi