Biedra nauda par 2021. gadu

Padomju Tehnikas sekcijas valde atgādina veikt ikgadējo biedra naudas apmaksu par 2021.gadu.

AAK PTS biedra nauda nomaksājama, to ieskaitot A/S „Swedbanka” bankas kontā:

Biedrība „Latvijas Antīko Automobiļu klubs”

Reģ.Nr. 50008001881,

A/S Swedbanka”, kods HABALV22

Konta Nr. LV34HABA0551016471363

Biedra nauda 50 EUR

Pensionāriem 25 EUR

Maksājuma uzdevumā norādīt maksātāja vārdu un uzvārdu.

Maksājumu lūdzam veikt līdz 2021.gada 25. aprīlim

Nav komentāru

Rakstīt atbildi