Arhīvs

februāris 2015

AAK Padomju tehnikas sekcijas biedru pilnsapulce 2015.gada 4.martā

2015.gada 4.martā plkst. 19.00 notika atkārtota AAK PTS kopsapulce ar sekojošu darba kārtību:

  1. Valdes atskaite par 2014.gadu
  2. Revidenta ziņojums
  3. Informācija par plānotajiem pasākumiem 2015.gadā
  4. AAK Padomes locekļu vēlēšanas
  5. AAK PTS valdes vēlēšana
  6. Dažādi

pilnsapulce notika BKSB (Biķernieku kompleksās sporta bāzes) ofisa telpās S.Eizenšteina ielā 4. (Stiklotā ēka.)

Atgādinām, ka balsstiesības sapulcē ir tiem biedriem, kas līdz sapulces dienai ir samaksājuši biedru naudu EUR 50,00 (pensionāriem EUR 25,00) apmērā.

Biedru nauda jānomaksā Biedrības Latvijas antīko automobiļu klubs kontā LV34HABA0551016471363 AS Swedbank.

Ar cieņu,

AAK PTS valde