Valdes sēdes

PTS valdes sēde  30.01.2020

Protokols Nr.4

Darba kārtība:

1.Pagājušās sēdes protokola apstiprināšana

2.Pasākumi Rīgā sadarbībā ar AAK un YTR

3.Sezonas atklāšanas pasākums Smiltenei 100

4.Darbs pie 2020.gada pasākumu kalendāra

5.Nākamā sēde:

PTS valdes sēde  14.01.2020

Protokols Nr.3

Darba kārtība:

1.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

2.Mājaslapas sakārtošana

3.Statūtu labojumu ierosināšana

4.Sezonas atklāšanas pasākuma pienākumu sadale

5.2020.gada sezonas pasākumu plāna pilnveide

Nākamā sēde: 2020.gada 30.janvārī

PTS valdes sēde  11.12.2019

Protokols Nr.2

Darba kārtība:

1.Iepriekšējā valdes sēdes protokola apstiprināšana

2.Ziemassvētku balle

3. Pasākuma kalendāra 2020.gadam apstiprināšana

Nākamā sēde: 2020.gada 14.janvārī

PTS valdes sēde  26.11.2019

Protokols Nr.1

Darba kārtība:

1.Valdes locekļu pienākumu sadale

2.Apsveikums Ziemassvētkos

3.Pasākumu kalendāra plānošana

Nākamā sēde: 2019.gada 11.decembrī