Padomju Tehnikas sekcijas biedru kopsapulce

Latvijas Antīko automobiļu kluba Padomju Tehnikas sekcijas biedru kopsapulce notiks 2022. gada 2. maijā plkst. 18:00 ( Rīgas Motormuzeja telpās, Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 8 ).

Darba kārtībā :

1. Sapulces atklāšana 18:00
2. AAK valdes uzruna
3. PTS sekcijas jaunais veidols
4. Balsošana par izmaiņām
5. Sekcijas darbības plāns
6. Citi jautājumi
Lūdzu apstiprinājumu dalībai sapulcē līdz 2022. gada 29. aprīlim.

Atgādinām, ka balsošanā par izmaiņām balss tiks ieskaitīta tikai tiem biedriem, kuri ir nomaksājuši biedra naudu par 2022. gadu.

AAK PTS BIEDRA NAUDAS NOMAKSAS KĀRTĪBA.
AAK PTS biedra nauda nomaksājama, to ieskaitot A/S “SWEDBANKA” bankas kontā:
Biedrība “LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS”
Reģ. Nr. 50008001881
A/S “Swedbanka”, kods HABALV22
Konta Nr.LV34HABA0551016471363
Biedra nauda par 2022. gadu 50 eiro, pensionāriem 25 eiro.
Maksājuma uzdevumā norādīt – maksātāja vardu uzvardu, laika periodu par kādu maksājums veikts.

Ar cieņu,
Padomju Tehnikas sekcijas valde

Nav komentāru

Rakstīt atbildi