Biedra nauda par 2022. gadu

Padomju Tehnikas sekcijas valde atgādina veikt ikgadējo biedra naudas apmaksu par 2022.gadu.

AAK PTS biedra nauda nomaksājama, to ieskaitot A/S „Swedbank” bankas kontā:

Biedrība „Latvijas Antīko Automobiļu klubs”

Reģ.Nr. 50008001881,

A/S Swedbanka”, kods HABALV22

Konta Nr. LV34HABA0551016471363

Biedra nauda 50 EUR

Pensionāriem 25 EUR

Maksājuma uzdevumā norādīt maksātāja vārdu un uzvārdu.

Maksājumu lūdzam veikt līdz 2022. gada 25. aprīlim

Nav komentāru

Rakstīt atbildi