AAK Tehnikas Sekcijas pasākums “Sēlija” ir noslēdzies

2022. gada 9. jūlija saulainais laiks mūs visus patiesi lutināja, iepazīstot ainaviski skaistās dabas un kultūrvēsturisko vietu bagāto Sēlijas novadu!


Paldies visiem vasaras pasākuma dalībniekiem par atsaucību un atkal tikšanās prieku, ko guvām, apmeklējot Pētera Grauduļa muzeju “Daiļamatnieka Sēta” Jaunjelgavā, “Sēļu sētu” Jēkabpilī, Jēkabpils pilsētas svētkus “Ēd, lūdzies, mīli Jēkabpilī”, Viesītes muzeju “Sēlija” ar bagāto bānīša parka ekspozīciju un Paula Stradiņa skolas muzeju, kā arī vecāko Sēlijas novada Neretas evaņģēliski luterisko baznīcu (1593).
Sirsnīgs paldies par atsaucību un viesmīlību:
* Jaunjelgavas Pētera Grauduļa muzeja “Daiļamatnieka Sēta” saimniecei par sirsnību un iespēju apskatīt izcilos meistara darbus muzeja ekspozīcijā.
* Jēkabpils novada kultūras pārvaldes darbiniecei Vitai par iespēju piedalīties Jēkabpils pilsētas svētkos “Ēd, lūdzies, mīli” un “Sēļu sētas” Jēkabpilī muzeja darbiniekiem;
* Viesītes muzeja “Sēlija” krājuma glabātājai Valija Fišerei un muzeja lieliskajiem darbiniekiem par interesanto stāstījumu par Sēlijas vēsturi, vecā bānīša parku un Paula Stradiņa skolas muzeju;
* Neretas evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāvim Jurim Narogam par fantastisko ieskatu baznīcas vēsturē, iespēju apmeklēt baznīcas skatu torni un izbaudīt seno ērģeļu skaņas.
Uz tikšanos nākamajos pasākumos!
Ar cieņu, AAK TS valde.

Foto: Vladislavs Altuhovs un Ziedonis Kaulakalns

 

Nav komentāru

Rakstīt atbildi